DENNÝ TÁBOR 2017

Denný tábor je organizovaný počas letných prázdnin v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 8:00 do 16:30. Je určený pre deti od 6 do 14 rokov.


CENA ZAHŔŇA:

 • TÝŽDENNÝ TÁBOR – jeden týždeň / 5 pracovných dní 89 EUR
 • MESAČNÝ TÁBOR – 4 vybrané týždne / 20 pracovných dní 199 EUR
 • vstup do celého Aquaparku s 13 vonkajšími a vnútornými bazénmi
 • tematické programy, animácie
 • desiata, obed, olovrant, pitný režim
 • súťaže, športové hry, detské diskotéky, tvorivá dielňa

PROGRAM:

 • 8.00 – 8.30 príchod detí ( detský kútik Hotelová recepcia na 3.poschodí v AquaCity Poprad)
 • 8.30 – 9.30 tvorivá dielňa, animácie
 • 10.00 – 10.30 desiata
 • 10.30 – 12.00 tematické programy
 • 12.00 – 13.00 obed
 • 13.00 – 15.00 kúpanie v aquaparku
 • 15.30 – 16.30 odchod detí (detský kútik Hotelová recepcia na 3.poschodí v AquaCity Poprad)

POTREBNÉ VECI DO TÁBORA :

 • plavky, uterák, alebo župan
 • vhodnú obuv k bazénu s protišmykovou podrážkou
 • sprchový gél, resp. šampón
 • kúpaciu čiapku (povinné pre dlhovlasé dievčatá)
 • plavecké okuliare (dobrovoľné)
 • kópiu kartičky poistenca
 • vhodné oblečenie pre aktivity vo vonkajom prostredí
 • opaľovací krém

PLATBA A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Stiahnite a vyplňte prihlášku a odošlite ju na e-mail info@aquacity.sk. Platbu vykonajte po odoslaní prihlášky. Záväzné potvrdenie tábora obdržíte až po uskutočnení platby.

Prihláška na denný tábor

Všeobecné zmluvné podmienky

Platba – platbu za tábor uhraďte na pokladniach v AquaCity Poprad alebo cez internetový obchod

INFORMÁCIA O VOĽNÝCH TERMÍNOCH
1. týždeň 03.0707.07.2017  vypredaný
2. týždeň 10.0714.07.2017 vypredaný
3. týždeň 17.0721.07.2017vypredaný
4. týždeň 24.0728.07.2017 vypredaný
5. týždeň 31.0804.08.2017 vypredaný
6. týždeň 07.0811.08.2017
7. týždeň 14.08. – 18.8.2017
8. týždeň 21.0825.08.2017
9. týždeň 28.0801.09.2017

Pri nástupe dieťaťa do tábora je potrebné odovzdať kartičku poistenca (stačí fotokópia). Do tábora nebude prijaté dieťa, ktoré užíva antibiotiká. Pri nástupen na tábor zákonný zástupca podpisuje potvrdenie o bezinfekčnosti dieťata. (lekárske potvrdenie nie je potrebné)Zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba odovzdá dieťa kompetentnému inštruktorovi, ktorý prevezme zodpovednosť za dieťa počas trvania denného tábora. Deťom sa do tábora nepovoľuje priniesť: ostré predmety, napr. nôž a pod., akúkoľvek pyrotechniku, zápalky, zapaľovač, chemikálie a iné životu nebezpečné látky, alkohol, cigarety a iné omamné látky. V prípade zdravotných problémov je zákonný zástupca vedúcim tábora o problémoch informovaný na telefónnych číslach, ktoré uvádza v prihláške do tábora, v prípade dlhšej hospitalizácie po porade sa zákonným zástupcom môže dieťa tábor predčasne opustiť. V rámci programu sú deti oboznámené s táborovým poriadkom, bezpečnosťou .

Fotogaléria

Informácie a kontakty

Tel.:+ 421 52 7851 111