PLUS 7 DNÍ – 55% zľava RODINNÝ VSTUP DO AQUAPARKU

V časopise PLUS 7 DNÍ č.22,  ktorý vychádza 30.5.2018 je priložený kupón na balíčky do AquaCity Poprad. Jedinou podmienkou je predloženie kupónu s vyplnenou e-mailovou adresou.

 

DRUHY BALÍČKOV v AQUACITY POPRAD:

 • Balíček : Aqua packet celodenný – Vstup do všetkých vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku: vonkajšie termálne bazény, tobogány, relaxačné bazény Blue Sapphire s Laser show, bazény Blue Diamond s nápojovými barmi, vnútorný detský svet Treasure Island – Ostrov pokladov, 50m plavecký bazén, parná sauna.
  Cena pultová 22 EUR –  po zľave 9,90 EUR / 1 osoba
  Cena pultová 44 EUR – po zľave 19,80 EUR / 2 osoby
  Cena pultová 66 EUR –  po zľave 29,70 EUR / 3 osoby
  Cena pultová 88 EUR – po zľave 39,60 EUR / 4 osoby
 • Balíček : Vital packet celodenný – Vstup do saunového centra a všetkých vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku: 8 sáun a inhalácií (ceremoniálna, soľná, parná, mentolová, suchá, infra sauna), privátny relaxačný bazén so zátokou lásky, vírivka, relaxačné miestnosti s bio krbmi, vodná posteľ, snežná jaskyňa + vstup do Aquaparku – vonkajšie termálne bazény, tobogány, relaxačné bazény Blue Sapphire s Laser show, bazény Blue Diamond s nápojovými barmi, vnútorný detský svet Treasure Island – Ostrov pokladov, 50m plavecký bazén, parná sauna.
  Cena pultová 34 EUR –  po zľave 15,30 EUR / 1 osoba
  Cena pultová 68 EUR – po zľave 30,6 EUR / 2 osoby
  Cena pultová 102 EUR –  po zľave 45,9 EUR / 3 osoby
  Cena pultová 136 EUR – po zľave 61,2 EUR / 4 osoby

PODMIENKY PRE UPLATNENIE ZĽAVY:

 • Kupón je platný pre 1 až 4 osoby z celodenných vstupov Aqua packet alebo Vital packet z kategórie dospelá osoba. Kupóny je možné využiť pre dospelé osoby alebo deti, študentov.
 • Kupón je platný do 21.12.2018
 • Predloženie kupónu z časopisu Plus 7 Dní, zaplatenie celej ceny a vyplnenie e-mailovej adresy.
 • Kupón z Plus 7 Dní nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami a zľavami.
 • Odkopírovaný, poškodený alebo pozmenený kupón nebude akceptovaný. Nie je povolený ďalší predaj poukazu, v prípade porušenia tejto podmienky je spoločnosť AQUAPARK Poprad, s.r.o., oprávnená odmietnuť poskytnutie služby.

 

VZOR KUPÓNU:

Podmienky spracovania osobných údajov

V prípade, či už ako nový alebo existujúci zákazník, prejavíte Váš záujem o nami ponúkané a poskytované služby (služby poskytované spoločnosťou AQUAPARK Poprad, s.r.o., so sídlom Športová 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 609, zapísanou v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 13805/P), a to vyplnením svojej emailovej adresy do kupónu a predložením nám uvedeného kupónu na určených miestach (pokladne), budeme spracúvať Vašu emailovú adresu za účelom zasielania informácii o novinkách a našich špeciálnych ponukách prostredníctvom elektronickej pošty – emailov (newsletter). Toto spracúvanie na účely marketingu je založené našom oprávnenom záujme, ktorý spočíva na existujúcom vzťahu medzi nami a Vami a/alebo na Vašom záujme o naše služby a ponuky. Vaše osobné údaje na základne nášho oprávneného záujmu spracúvame 2 roky od posledného využitia akýchkoľvek nami poskytovaných služieb.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu. Pre odhlásenie sa zo zasielania newslettru stačí aj jednoducho kliknúť na príslušný link umiestnený priamo v každom emaily od nás.

Ako dotknutá osoba zodpovedáte za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný nám ich zmenu bezodkladne oznámiť.

Nižšie uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie upravené v článkoch 12 až 22 Nariadenia Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Ako dotknutá osoba máte právo:

 • na prístup k svojim osobným údajom,
 • na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov,
 • na výmaz osobných údajov,
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ bude takýto prenos technický možný,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu. V takom prípade okamžite prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.

Uplatniť si Vaše práva môžete zaslaním emailovej správy, písomnej žiadosti, alebo osobne na adresách uvedených v sekcií „Kontaktujte nás“ na našej webstránke.

V prípade, že si uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z tejto žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané: poskytovateľ marketingových služieb, poskytovatelia IT služieb. Vaše osobné údaje však neprenášame žiadnemu subjekt z tretích krajín mimo EÚ.

Vyhlasujeme, že osobné údaje spracúvame len na vyššie uvedené účely a v súlade platnou legislatívou na ochranu osobných údajov, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.